Efter reklamkritiken: Riskerar att stämmas

▸ Zytomierska kan hamna i domstol