Detta är GM Magnus Degéus första egenhändigt konstruerade Dim-Mak kombinationer från 1990-talet. Det är detta som är en stor del av det som krävs för att få bära det svarta bältet i Dim-Mak inom UCHF.

 

DIM-MAK

 

Dim-Mak är för många människor någon blandning mellan bluff,magi och kamparternas ytterligheter. Sanningen är att det som är bluff och magi är sådant som skapats av boomer som ninjutsun drabbades av etc.och som sedan förvanskats av kamparternas mediala bild. Översättningen "Death Touch" är en av många möjliga översättningar tex. "Trycka på artärer". De som hört om den försenade dödliga träffen måste förstå att man förr inte kunde fixa en tex.krossad mjälte odyl. Då dog man en många gånger plågsam död. Det var så myterna uppstod. Men är det hela sanningen? Nej, men få människor i världen bemästrar Dim-Mak så till den grad som teoretiskt skulle kunna gå. Titta på filmen vi har länkat till under underhållning.

 

Utan att bli för djup på den här sidan kan man säga att kroppen har små kanaler som " innehåller" energi "Chi" dvs.meridianer. Alla meridianer har nervpunkter som kan användas för att påverka kroppen och dess funktioner. Olika punkter svarar på olika stimuli som ex.gnuggningar/slag/tryck beroende på vad man vill uppnå. Något som är mycket viktigt att förstå är att nerverna måste klämmas och vridas för god effekt. I UCHF är raka träffar utan vridmoment inte aktuella eftersom vi inte tex.slår av ett nyckelben så att benet sätter tryck på Lung2 nerven. Nervpunkterna i kombination med varandra i rätt ordning,stimuli och vinklar ger ett förhoppningsvis gott resultat. Resultatet varierar ofta individuellt men liknar varandra vid olika tillfällen och på olika individer. Som kamp utövare vet man att vissa personer tex.är lätta att strypa ut medan andra är det svårare på. Så är det även med DimMak. Desto skickligare utövare desto bättre resultat. När vi tränar DimMak så utför vi naturligtvis inte teknikerna med full kraft eftersom dessa då är mer eller mindre dödliga. Vi tränar efter att ha läst och studerat, på enklare kombinationer av punkter som ger effekt. KO:s är inget som man bör träna hela tiden även om man måste uppleva detta för att själv få förståelse för vad som händer. Alla KO:s är olika beroende på vad som föranlett dessa. Det som många missar är att DimMak utgår från  två olika cykler, den konstruktiva cykeln och den destruktiva cykeln. Det är alltid lättare att ta sönder,skada och döda än att hela,läka och hjälpa. Tyvärr! Men en skicklig utövare kan båda och att prioritera den destruktiva cykeln är ofta ett ungdomligt ibland omoget misstag.

 

I UCHF lär vi ut båda dessa delar till den som visat sig mogen och intresserad nog genom rätt frågor.Det vi kan är Stora Handens Dim-Mak. Ingen av oss gör anspråk på att bemästra lilla handens Dim-Mak även om vi kan en hel del av detta också. Det är viktigt att poängtera. Bli inte förvånad om det första du får är ett pdf-dokument att läsa och begrunda. Vi serverar mycket på ett silverfat men det som skapar en duktig utövare är slit,svett och studerande. I UCHF väver vi ibland in DimMak i Hapkido teknikerna så som det är tänkt. Vi låter inte DimMak förstöra teknikerna utan vi låter DimMak utövandet fortgå som det är tänkt. Kort och gott skapas kraftfulla självförsvarstekniker med lite knorr på. Några sätt att förklara DimMak på med lite humor är att likna det med en vattenslang. Hoppar man på den kanske det stänker någon annanstans och viker man den så stryps vattenflödet av. Eller sätt en tomburk med en cigarettändare ståendes på baksidan av burken och knäpp med fingrarna på burkens framsida så flyger tändaren. Man flyttar energin,i detta fallet Chi. Detta kanske ger en humoristisk vinkling på vad vi gör. Det viktiga att förstå är att man aldrig blir fullärd. Tack och lov! Vad skulle vi då krydda vardagen med ?

 

De enda två mästarna i UCHF Dim Mak är: Magnus Degéus 7 Dan och Roger Larsson 5 Dan i Dim Mak och de driver tillsammans UCHF´s Dim Mak sektion och bestämmer samt rådgör i graderingsfrågor på högre nivåer. 

 

David Jönssons 5-punkts Dim-Mak till 1 Dan Svart Bälte.

 Det finns en grupp på Facebook där vi diskuterar Dim-Mak. Sök på Dim-Mak (Diskussioner om effekter och tips) bland grupper om du vill vara med så lägger vi till dig.

 

Grönt Bälte

Rött Bälte

1 Dan Svart Bälte

2 Dan Svart Bälte

3 Dan Svart Bälte

4 Dan Svart Bälte

5 Dan Rött och Svart Bälte

6 Dan Rött och Svart Bälte

7 Dan Rött och Svart Bälte

8 Dan Rött och Svart Bälte

9 Dan Rött och Svart Bälte

   

  

Pssst.....bland länkarna finns en fingervisning om var man hittar en lämplig nybörjarskrift för Dim-Mak.  Läs,lär,sålla,kasta och ta till dig. Kom ihåg vad det står ovan om vinklar. Som ny jobbar du enklast mot meridianernas riktning. Lycka till och hör av er till oss.

Login Form