Kändisklanen – 80 år i rampljuset

PLUS DOKUMENT: ”Fakturerar för mer än…”